Met wie?

Vanzelfsprekend houd ik de ontwikkelingen in het HR-vak en aanpalende terreinen goed bij.  Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling, van de Sectie Zelfstandigen van deze vereniging en van verschillende netwerken.  
Ik werk samen met adviseurs uit mijn netwerk met wie ik een goede relatie heb opgebouwd. Het zijn specialisten op het gebied van arbeidsrecht, loopbaanbegeleiding en re-integratie, mediation, bedrijfsgezondheidszorg, functiebeschrijving en -waardering, etc.  Ik overleg met de klant wanneer ik de inzet van externen wenselijk vind en dit extra kosten met zich meebrengt.